sdog system emarketing oferty firm MSP Firm godnych polecenia. Jeśli Twoja Firma spełnia ten warunek, zapraszamy.

system dystrybucyjny SDOG

propozycja ofertowa

RASKO

FOTO PRODUKTU

Klikając foto, obejrzysz stronę prezentacyjną firmy

  RASKO Ochrona Przeciwpożarowa
Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpożarowe
obiektów. Autoryzowany serwis producenta
sprzętu gaśniczego.
Oceny i analizy zagrożeń pożarowych. Instrukcje
Bezpieczeństwa Pożarowego. Pomiary oświetlenia
ewakuacyjnego i awaryjnego. Przeglądy, remonty i
legalizacja gaśnic. Badania hydrantów i węży
hydrantowych. Impregnacje ognioochronne.
Zabezpieczenia ognioochronneprzejść instalacyjnych
Szkolenia przeciwpożarowe i BHP. Sprzedaż sprzętu
przeciwpożarowego. Pomiary instalacji elektrycznej
i odgromowej. Projekty instalacji oświetlenia
awaryjnego, przeciwpożarowych wyłączników prądu,
systemów sygnalizacji pożaru
 
strona www.firmoport.pl/rasko
  
adres Warszawa Wola
        ulica: Jana Kazimierza   61
        poniedziałek-piątek: 8-16
telefon 600-482-218
telefon 22 836-86-95
 
 bezpieczeństwo i higiena pracy
       doradztwo
       analizy
       szkolenie
• ochrona przeciwpożarowa
 Doradztwo techniczne w dziedzinie ochrony
 przeciwpożarowej. Ocena i analiza zagrożeń 
 pożarowych i wybuchowych związanych z
 wytwarzaniem, przerabianiem, magazynowaniem
 materiałów i substancji niebezpiecznych.
 Działalność szkoleniowa w zakresie ochrony
 przeciwpożarowej.
• szkolenia przeciwpożarowe
• szkolenia BHP
 Szkolenia z zakresu ochrony ppoż.
 
 ochrona przeciwpożarowa
       usługi materialne
       serwis
• impregnacja ogniochronna
 Impregnowanie konstrukcji drewnianych, metalowych
 oraz wszelkiego rodzaju tkanin atestowanymi 
 środkami ogniochronnymi
• legalizacja gaśnic
• gaśnice /ładowanie gaśnic/
• hydranty /badania i pomiary hydrantów/
 Pomiary ciśnienia i wydajności wody w hydrantach
• węże hydrantowe /badanie węży hydrantowych/
 Badania szczelności i wytrzymałości węży
 hydrantowych
• zabezpieczanie ognioochronne
 Zabezpieczanie ognioochronne przejść przewodów
 wodociągowych, kanalizacyjnych i innych pomiędzy 
 strefami pożarowymi
• oznakowanie przeciwpożarowe obiektów
 Oznakowanie obiektów i pomieszczeń znakami
 fotoluminescencyjnymi.
 Znaki wykonane z folii samoprzylepnej o grubości
 0.4 do 0.6mm lub twardej płyty PCV o grubości 1 
 do 1.5mm
• instrukcje bezpieczeństwa pożarowego
 Opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
• pomiary bezpieczeństwa urządzeń
  elektroenergetycznych
• pomiary bezpieczeństwa sieci
  elektroenergetycznych
• pomiary bezpieczeństwa instalacji
  piorunochronnych
• instalacje elektryczne /pomiary elektryczne/
• instalacje odgromowe /pomiary odgromowe/
• legalizacja butli ciśnieniowych
 
 ochrona przeciwpożarowa
       konserwacja
       remonty
       przeglądy
• przeciwpożarowy sprzęt /konserwacja sprzętu
 Badania, remonty i stała konserwacja hydrantów
 wewnętrznych, zewnętrznych, podręcznego sprzętu
 gaśniczego.
• przeciwpożarowy sprzęt /przeglądy okresowe/
 Przeglądy techniczne gaśnic, hydrantów i
 wszystkich  agregatów gaśniczych
• hydranty /remonty hydrantów/
 Badania, remonty i stała konserwacja hydrantów
 wewnętrznych i zewnętrznych
• agregaty gaśnicze /remonty agregatów gaśniczych/
 Remonty i ładowanie agregatów gaśniczych:
 -agregat AS30 i AS60
 -agregat proszkowy AP 25 i 50kg
• agregaty gaśnicze /ładowanie agregatów
  gaśniczych/
• gaśnice /remonty gaśnic/
 Remonty i ładowanie gaśnic:
 -gaśnica śniegowa GS 2kg, 5kg
 -gaśnica śniegowa GSE-2x, GS-5x
 -gaśnica proszkowa GP 1, 2, 4, 6, 9, 12kg
 -gaśnica proszkowa GP-1, GP-2, GP-4, GP-6, GP-12
 -gaśnica pianowa GWG-2, GW-6, GW-9
• gaśnice /modernizacja gaśnic/
• serwis sprzętu gaśniczego
 Serwis podręcznego sprzętu gaśniczego
        marka: OGNIOCHRON S.A.
 
 ochrona przeciwpożarowa
       sprzedaż hurtowa
       sprzedaż detaliczna
• przeciwpożarowy sprzęt
 Sprzęt przeciwpożarowy w pełnym asortymencie
• gaśnice
 -gaśnice śniegowe (GSE-2x, GS-2x, GS-5x)
 -gaśnice proszkowe (GP-1x, GP-1z, GP-2x, GP-2z,
  GP-4x, GP-6x, GP-6z, GP-9x, GP-12z, GP-12x)
 -gaśnice płynowe (GWG-2x, GW-6x, GW-6z, GW-9z)
 -gaśnice wodne mgłowe (GWM-3x, GWM-6x)
 -gaśnice proszkowe ABC
  typu GP-1x, GP-2x, GP-6z, GP-6x, GP-12x, GP-12z
• gaśnice samochodowe
• agregaty gaśnicze
 -agregat śniegowy TG12, TG10
 -agregaty proszkowe AP-25, AP-50, AP-100, AP-250
 -agregaty gaśnicze AS-20 AS-30, AS-60
• wytwornice piany /p.poż/
 Wywornica WP-2/75
• węże gaśnicze
 Węże typu W-52(15mb), W-52(20mb), W-25(20mb)
• koce gaśnicze
• gaśnicze zestawy
 Zestaw PZG1
    rodzaj: podręczne
• prądownice
 Prądownica otwarta i zamykana W-52
• nalepki ostrzegawcze
 Nalepki z folii fotoluminescencyjnej
    rodzaj: samoprzylepne
    rodzaj: odblaskowe
• znaki ewakuacyjne
 -znaki zakazu
 -znaki nakazu
 -znaki ostrzegawcze
 -znaki informacyjne
 Znaki luminescencyjne z folii samoprzylepnej lub
 twardego PCV
    rodzaj: odblaskowe
• znaki p.poż /przeciwpożarowe/
• worki ewakuacyjne
 Worki z tkaniny szklanej do transportu
 dokumentów, pieniędzy
    rodzaj: włókno szklane
• worki bankowe
 Worki z tkaniny szklanej do transportu
 dokumentów, pieniędzy
    rodzaj: włókno szklane
 
 bezpieczeństwo i higiena pracy
       sprzedaż
       montaż
• oświetlenie awaryjne /systemy oświetlenia
  awaryjnego/
 Systemy oświetlenia awaryjnego włączające się
 podczas zaniku oświetlenia podstawowego
• lampy oświetlenia awaryjnego
 
*** KONIEC OFERTY ***
 

Wyszukaj

A

C

D

E

F

G

H

I

L

M

P

R

S

U

V

Ż

* Szczegóły oferty, dostępność produktu oraz
ceny należy zweryfikować u Ofertodawcy

Powrót na początek strony

 

najlepsze polskie firmy Pomysł i realizacja: Krzysztof Moczyński tel: 501 130 653  email: km@firmoport.pl

Domeny systemu: www.firmoskop.pl www.firmoport.pl facebook