sdog system emarketing oferty firm MSP Firm godnych polecenia. Jeśli Twoja Firma spełnia ten warunek, zapraszamy.

system dystrybucyjny SDOG

propozycja ofertowa

LAB-EL

FOTO PRODUKTU

Klikając foto, obejrzysz stronę prezentacyjną firmy

  LAB-EL Elektronika Laboratoryjna
--------------------------------------------------
Elektronika laboratoryjna Monitoring temperatury
i wilgotności.
Producent elektronicznej aparatury kontrolno-
pomiarowej do pomiaru, rejestracji, sygnalizacji
przekroczeń wartości alarmowych, sterowania i
regulacji: wilgotności, temperatury, ciśnienia
powietrza, pomiarów meteorologicznych, procesów
przemysłowych i rolniczych. Mierniki oferowane ze
świadectwami wzorcowania potwierdzającymi jakość
metrologiczną, koniecznymi przy wdrażaniu
systemów zarządzania jakością.
Monitoring warunków środowiskowych dla HACCP, ISO,
GMP. Laboratorium akredytowane przez Polskie
Centrum Akredytacji wykonuje:wzorcowanie urządzeń
do pomiaru wilgotności, temperatury i ciśnienia,
komór klimatycznych (AP067) oraz badania
mikroklimatu pomieszczeń itp. (AB 679).
Certyfikaty: ISO 9001:2008 i PN-EN ISO/IEC
17025:2005 
  
    strona www.label.pl
  
adres Reguły koło Warszawy
        ulica: Harfowa 9
                         pon-pt: 6.00-15.00
telefon 22 753-61-30
telefon 22 753-60-32
 
 pomiarowy i laboratoryjny sprzęt
       producent
       importer
       naprawa
       sprzedaż
       serwis
• elektronika laboratoryjna
 Urządzenia monitoringu parametrów klimatu i
 procesów przemysłowych produkcji własnej oraz
 importowane
        marka: LAB-EL
        marka: importowane
• systemy pomiarowe
 Systemy pomiarowe parametrów klimatu i sterowania
 procesami przemysłowymi
        marka: LAB-EL
• higrometry
 Szeroki wybór przyrządów do mierzenia wilgotności
 i temperatury
• termometry
    rodzaj: techniczne
    rodzaj: laboratoryjne
    rodzaj: biurowe
• termometry laboratoryjne
    rodzaj: elektroniczne
    rodzaj: laboratoryjne
• termometry przemysłowe
    rodzaj: elektroniczne
    rodzaj: techniczne
    rodzaj: przemysłowe
• regulatory temperatury
    rodzaj: elektroniczne
• termohigrometry
 Szeroki wybór przyrządów do mierzenia wilgotności
 i temperatury
• pirometry
• barometry
 Do pomiaru ciśnienia atmosferycznego
    rodzaj: elektroniczne
    rodzaj: cyfrowe
• rejestratory temperatury
• rejestratory wilgotności
• rejestratory ciśnienia
• regulatory temperatury
• regulatory wilgotnośći
• regulatory ciśnienia
• stacje meteorologiczne
• wiatromierze
• deszczomierze
• mierniki pyłu
    rodzaj: stacionarne
    rodzaj: przenośne
• mierniki stężenia gazów
  CO2 CO O2 O3 NO2 SO2 CH2O
• anemometry
 urządzenia do pomieru natężenia przepływu gazów i
 cieczy oraz wysokości lustra wody
• przepływomierze
    rodzaj: stacjonarne
    rodzaj: przenośne
• pirometry
 termometry bezdotykowe
• pyranometry
 Przyrządy do pomiaru promieniowania słonecznego
• luksomierze
• światłomierze
• mierniki promieniowania
• rejestratory danych
• koncentratory danych
• konwertery danych
• wyświetlacze danych pomiarowych
• terminale do danych pomiarowych
• drukarki termiczne do danych
• systemy pomiarowe
 Systemy do monitorowania, rejestracji,
 archiwizacji danych pomiarowych wewnątrz i na
 zewnątrz pomieszczeń
    rodzaj: ClimateLogger
    rodzaj: StoreLogger
    rodzaj: TransLogger
    rodzaj: Mushroom Commander
• stacje pogodowe
    rodzaj: automatyczne
    rodzaj: internetowe
• laboratorium wzorcujące termometry
• laboratorium wzorcujące higrometry
• laboratorium wzorcujące mierniki wilgotności
• laboratorium wzorcujące mierniki temperatury
• laboratorium wzorcujące mierniki ciśnienia
• wzorcowanie urządzeń pomiarowych wilgotności
• wzorcowanie urządzeń pomiarowych temperatury
• wzorcowanie urządzeń pomiarowych ciśnienia
• badania mikroklimaty pomieszczeń
 Badania magazynów, chłodni itp pomieszczeń
 
*** KONIEC OFERTY ***
 

Wyszukaj

A

C

D

E

F

G

H

I

L

M

P

R

S

T

U

V

Ż

* Szczegóły oferty, dostępność produktu oraz
ceny należy zweryfikować u Ofertodawcy

Powrót na początek strony

 

najlepsze polskie firmy Pomysł i realizacja: Agencja Promocyjna INFO-JURIKOM Krzysztof Moczyński Działa od 1992r. Adres korespondencyjny, siedziba: 03-984 Warszawa, ul.Umińskiego 8/59 tel: 501 130 653  email: km@sdog.pl   REGON: 013122820  NIPVAT: 113-020-62-55

Domeny firmowe: www.sdog.pl www.infojurikom.com.pl www.firmoskop.pl www.firmoport.pl www.soldy.pl facebook