sdog

oferty firm

system dystrybucyjny SDOG Krzysztof Moczyński właściciel

Oferta Firmy:

RASKO

FOTO PRODUKTU

Klikając foto, obejrzysz stronę prezentacyjną firmy

  RASKO Ochrona Przeciwpożarowa
Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpożarowe
obiektów. Autoryzowany serwis producenta
sprzętu gaśniczego.
Oceny i analizy zagrożeń pożarowych. Instrukcje
Bezpieczeństwa Pożarowego. Pomiary oświetlenia
ewakuacyjnego i awaryjnego. Przeglądy, remonty i
legalizacja gaśnic. Badania hydrantów i węży
hydrantowych. Impregnacje ognioochronne.
Zabezpieczenia ognioochronneprzejść instalacyjnych
Szkolenia przeciwpożarowe i BHP. Sprzedaż sprzętu
przeciwpożarowego. Pomiary instalacji elektrycznej
i odgromowej. Projekty instalacji oświetlenia
awaryjnego, przeciwpożarowych wyłączników prądu,
systemów sygnalizacji pożaru
 
strona www.infojurikom.com.pl/rasko
  
adres Warszawa Wola
        ulica: Jana Kazimierza   61
        poniedziałek-piątek: 8-16
telefon 600-482-218
telefon 22 836-86-95
 
 bezpieczeństwo i higiena pracy
       doradztwo
       analizy
       szkolenie
• ochrona przeciwpożarowa
 Doradztwo techniczne w dziedzinie ochrony
 przeciwpożarowej. Ocena i analiza zagrożeń 
 pożarowych i wybuchowych związanych z
 wytwarzaniem, przerabianiem, magazynowaniem
 materiałów i substancji niebezpiecznych.
 Działalność szkoleniowa w zakresie ochrony
 przeciwpożarowej.
• szkolenia przeciwpożarowe
• szkolenia BHP
 Szkolenia z zakresu ochrony ppoż.
 
 ochrona przeciwpożarowa
       usługi materialne
       serwis
• impregnacja ogniochronna
 Impregnowanie konstrukcji drewnianych, metalowych
 oraz wszelkiego rodzaju tkanin atestowanymi 
 środkami ogniochronnymi
• legalizacja gaśnic
• gaśnice /ładowanie gaśnic/
• hydranty /badania i pomiary hydrantów/
 Pomiary ciśnienia i wydajności wody w hydrantach
• węże hydrantowe /badanie węży hydrantowych/
 Badania szczelności i wytrzymałości węży
 hydrantowych
• zabezpieczanie ognioochronne
 Zabezpieczanie ognioochronne przejść przewodów
 wodociągowych, kanalizacyjnych i innych pomiędzy 
 strefami pożarowymi
• oznakowanie przeciwpożarowe obiektów
 Oznakowanie obiektów i pomieszczeń znakami
 fotoluminescencyjnymi.
 Znaki wykonane z folii samoprzylepnej o grubości
 0.4 do 0.6mm lub twardej płyty PCV o grubości 1 
 do 1.5mm
• instrukcje bezpieczeństwa pożarowego
 Opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
• pomiary bezpieczeństwa urządzeń
  elektroenergetycznych
• pomiary bezpieczeństwa sieci
  elektroenergetycznych
• pomiary bezpieczeństwa instalacji
  piorunochronnych
• instalacje elektryczne /pomiary elektryczne/
• instalacje odgromowe /pomiary odgromowe/
• legalizacja butli ciśnieniowych
 
 ochrona przeciwpożarowa
       konserwacja
       remonty
       przeglądy
• przeciwpożarowy sprzęt /konserwacja sprzętu
 Badania, remonty i stała konserwacja hydrantów
 wewnętrznych, zewnętrznych, podręcznego sprzętu
 gaśniczego.
• przeciwpożarowy sprzęt /przeglądy okresowe/
 Przeglądy techniczne gaśnic, hydrantów i
 wszystkich  agregatów gaśniczych
• hydranty /remonty hydrantów/
 Badania, remonty i stała konserwacja hydrantów
 wewnętrznych i zewnętrznych
• agregaty gaśnicze /remonty agregatów gaśniczych/
 Remonty i ładowanie agregatów gaśniczych:
 -agregat AS30 i AS60
 -agregat proszkowy AP 25 i 50kg
• agregaty gaśnicze /ładowanie agregatów
  gaśniczych/
• gaśnice /remonty gaśnic/
 Remonty i ładowanie gaśnic:
 -gaśnica śniegowa GS 2kg, 5kg
 -gaśnica śniegowa GSE-2x, GS-5x
 -gaśnica proszkowa GP 1, 2, 4, 6, 9, 12kg
 -gaśnica proszkowa GP-1, GP-2, GP-4, GP-6, GP-12
 -gaśnica pianowa GWG-2, GW-6, GW-9
• gaśnice /modernizacja gaśnic/
• serwis sprzętu gaśniczego
 Serwis podręcznego sprzętu gaśniczego
        marka: OGNIOCHRON S.A.
 
 ochrona przeciwpożarowa
       sprzedaż hurtowa
       sprzedaż detaliczna
• przeciwpożarowy sprzęt
 Sprzęt przeciwpożarowy w pełnym asortymencie
• gaśnice
 -gaśnice śniegowe (GSE-2x, GS-2x, GS-5x)
 -gaśnice proszkowe (GP-1x, GP-1z, GP-2x, GP-2z,
  GP-4x, GP-6x, GP-6z, GP-9x, GP-12z, GP-12x)
 -gaśnice płynowe (GWG-2x, GW-6x, GW-6z, GW-9z)
 -gaśnice wodne mgłowe (GWM-3x, GWM-6x)
 -gaśnice proszkowe ABC
  typu GP-1x, GP-2x, GP-6z, GP-6x, GP-12x, GP-12z
• gaśnice samochodowe
• agregaty gaśnicze
 -agregat śniegowy TG12, TG10
 -agregaty proszkowe AP-25, AP-50, AP-100, AP-250
 -agregaty gaśnicze AS-20 AS-30, AS-60
• wytwornice piany /p.poż/
 Wywornica WP-2/75
• węże gaśnicze
 Węże typu W-52(15mb), W-52(20mb), W-25(20mb)
• koce gaśnicze
• gaśnicze zestawy
 Zestaw PZG1
    rodzaj: podręczne
• prądownice
 Prądownica otwarta i zamykana W-52
• nalepki ostrzegawcze
 Nalepki z folii fotoluminescencyjnej
    rodzaj: samoprzylepne
    rodzaj: odblaskowe
• znaki ewakuacyjne
 -znaki zakazu
 -znaki nakazu
 -znaki ostrzegawcze
 -znaki informacyjne
 Znaki luminescencyjne z folii samoprzylepnej lub
 twardego PCV
    rodzaj: odblaskowe
• znaki p.poż /przeciwpożarowe/
• worki ewakuacyjne
 Worki z tkaniny szklanej do transportu
 dokumentów, pieniędzy
    rodzaj: włókno szklane
• worki bankowe
 Worki z tkaniny szklanej do transportu
 dokumentów, pieniędzy
    rodzaj: włókno szklane
 
 bezpieczeństwo i higiena pracy
       sprzedaż
       montaż
• oświetlenie awaryjne /systemy oświetlenia
  awaryjnego/
 Systemy oświetlenia awaryjnego włączające się
 podczas zaniku oświetlenia podstawowego
• lampy oświetlenia awaryjnego
 
*** KONIEC OFERTY ***
 

Wyszukaj

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

L

M

P

R

S

Ś

T

U

V

Ż

* Szczegóły oferty, dostępność produktu oraz
ceny należy zweryfikować u Ofertodawcy

Powrót na początek strony

 

najlepsze Pomysł i realizacja: Agencja Promocyjna INFO-JURIKOM Krzysztof Moczyński Działa od 1992r. Adres korespondencyjny, siedziba: 03-984 Warszawa, ul.Umińskiego 8/59 tel: 501 130 653  email: km@sdog.pl   REGON: 013122820  NIPVAT: 113-020-62-55

Domeny firmowe: www.sdog.pl www.infojurikom.com.pl www.firmoskop.pl www.firmoport.pl www.soldy.pl facebook