KURSZAWODOWY:Monter instalacji i urządzeń sanitarnych

  Wprowadzenie do zawodu
  BHP
  Higiena stanowiska pracy
  Wiadomości ogólnobudowlane

  Roboty towarzyszące pomocnicze
  wykonywanie otworów, bruzd
  zabezpieczenia ścian

  Montaż przewodów pionowych i poziomych

  Montaż armatury

  Montaż urządzeń c.w. i z.w.

  Montaż wodomierzy

  Wykonywanie połączeń wodociągowych
  montaż rur
  zasady i metody połączeń
  zgrzewanie
  spawanie

  Montaż podejść pod przybory sanitarne, demontaż

  Montaż przyborów sanitarnych

  Wykonanie próby szczelności połączeń

  Podstawy rysunku technicznego

  Materiałoznawstwo

  Konserwacja i naprawy

  Planowanie działań monterskich

  Dobór elementów sanitarnych: rury, kształtki, armatura, urządzenia

  Lokalizacja awarii eksploatacyjnych i ich usuwanie

  Zasady doboru i rozliczeń materiałów

Powrót na stronę główną: www.firmoskop.pl/centrum

najlepsze firmy